Fokua

BERRIKUNTZA SOZIALAREN UNITATEA ELKARTEA

Pertsonekin eta pertsonentzat lan egiten dugu

Berrikuntza Sozialak pertsonek beren hurkoekin eta planetarekin dituzten harremanak hobetzea du hartzaile nagusi. Baina ez hori bakarrik: hazteko eta aberastasuna sortzeko modu berri bat (jasangarria eta ingurunearekiko begirunetsua) ekarriko duten proiektuak egin nahi ditu, Gizateriaren inspirazio izango diren etsenpluzko garapen-ereduak adieraziko dutenak bidenabar.

Erronka globalak

Berrikuntza Sozialaren Unitatearen horizontea 2030 Agenda da; nafar erakundeek bat egin dute harekin, eta Nafarroako Gobernua bat dator haren politika sozialekin, ekonomikoekin eta ingurumenekoekin, 17 GJHekin, 169 xedeekin eta adierazleekin.

Nazio Batuek 2015ean onetsi zuen Garapen Jasangarrirako 2020 Agenda, zeina bide-orri unibertsala baita pobreziarekin amaitzeko, desberdintasun eta bidegabekeriaren aurka borrokatzeko eta klima-aldaketari aurre egiteko, “inor atzean uzi gabe” lelopean.

Zertan eragiten dugu?

Gure sostengua diren zutabeak

Pertsonak

Elkarrizketak sortu eta ekitaldiak egiten ditugu, pertsonen eta planetaren osasuna eredu ekonomiko jasangarrien, inklusiboen eta, gizartearen eta ingurumenaren ikuspegitik, arduratsuen bidez hobetu nahi duten pertsonak eta proiektuak harremanetan jartzeko.

Planeta

Proiektuak eta ideiak elkarrekin sortzeko espazioak irudikatu, diseinatu, sustatu eta eraikitzen ditugu, proiektuak elkarrekin egon daitezen; helburua da haietan esperientziak izan edo bizitzea, konexioak garatzea eta gure inguruko ingurune naturalarekin begirunetsuagoa den bizimodu baten onurak eta aukerak probestuko dituen mundu bat lankidetzan eraikitzea.

Oparotasuna

Oparotasuna modu jasangarrian sortzea ahalbidetuko duten lankidetzako ekosistema eta plataformak sortzen ditugu eta haien abiarazpen eta garapenean parte hartzen dugu, pertsonen zein planetaren onurako berrikuntza sozialaren alde eginez.

Non eragiten dugu?

Ekintza- eta lan-arloak

#UiS_SALUD

Lankidetzako proiektuak sortzea xede duten ideia, ekimen eta ekintzak partekatuko dituzten pertsona eta enpresen ekosistemak abiaraztea sustatzen dugu; proiektu horiek eragin positiboa izan behar dute modu berritzailean lan egiten duten erkidegoaren osasunean eta bizi-kalitatean betiere.

#UiS_EARTH

Lurraldearekin eta inguruko ingurunearekin dituzten sustraien muina berreskuratu eta haiekiko lotura sendotuko duten pertsonen erkidego berriak ezarri eta hedatu nahi ditugu sareen garapenaren bidez, zertarako eta aberastasuna modu jasangarrian lortzeko modua adieraziko duen onura komun bat bilatzeko, ingurumenarekiko begirunetsua beti ere.

#UiS_AMETS

Belaunaldi gazteena eta prestatuena prestakuntza nagusiki praktiko baterantz erakarri nahi dugu; arlo teknologikoenekin lotuta egongo da prestakuntza hori, baina alderdi etiko eta humanoarena ahaztu gabe (lankidetza, kooperazioa, errukia eta abar). Hori dena garapen jasangarrirako helburuetara hurbildu ez ezik bioekintzailetza sustatu eta, batez ere, taldearentzat eta gizartearentzat motibagarriak eta eredugarriak izateko balioko duten profesionalen eskutik.